Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „ Start Bydgoszcz” w 2017  jest w trakcie  realizacji zadania publicznego
„Organizacja systematycznych zajęć sportowych stacjonarnych oraz wyjazdowych szkoleń sportowych popularyzujących sport wśród osób niepełnosprawnych” w okresie 01.01-31.12.2017 r.

płatnych ze środków PFRON
na podstawie umowy nr : ZZO/000196/02/D  z dnia  23-05-2017.


Zajęcia prowadzone są w następujących sekcjach sportowych osób niepełnosprawnych : podnoszenia ciężarów, tenisa stołowego, pływania, szachów sportowych, bocci, strzelectwa sportowego i pływania.

Opis formy wsparcia

Zajęcia sportowe w siedmiu sekcjach sportowych odbywają się przez okres 10m-cy (od 01.2017r. do 12.2017r.) z dwumiesięczną, wakacyjną (07,08) przerwą.

W okresie trwania projektu prowadzone są działania administracyjny, ewaluacyjne, monitorowanie indywidualnych osiągnięć sportowych oraz postępów każdego z beneficjentów. Każda z 7 sekcji została rozpisana w projekcie jako osobna forma wsparcia. Wsparcie udzielone w ramach projektu, w formie prowadzenia systematycznych zajęć sportowych-doskonale służy naszym podopiecznym. Dzięki temu wsparciu, beneficjenci mają możliwość zdobycia nowych umiejętności, podtrzymania i doskonalenia już nabytych oraz nauki nowych elementów w poszczególnych dyscyplinach sportowych co znacznie przysłuży się do zwiększenia ich samodzielności. Planowane działania mają charakter cykliczny i są bardzo istotną formą kompleksowej rehabilitacji, upowszechniania sportu, rozbudowywania i zaangażowania w kontakty międzyludzkie i społeczne. Oferowane formy wsparcia dla ON niwelują powstałe w wyniku schorzeń wszelkiego typu zaburzenia i dysfunkcje umożliwiając prawidłowy rozwój, wspomagają i rozwijają naturalne zdolności człowieka, które wpływają bezpośrednio na funkcjonowanie całego organizmu. Udział w zajęciach grupowych daje beneficjentom szansę na wysokiej jakości formy wsparcia, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów, intensywnie i w sposób zapewniający osiągniecie poprawy stanu zdrowia i zwiększenie samodzielności. Działania naszego Stowarzyszenia, w ramach niniejszego projektu, powodują pozytywne wyzwolenia aktywnej postawy wobec problemów z jakimi na co dzień borykają się beneficjenci, co dodatkowo niesie im wiarę we własne możliwości, prowadząc bezpośrednio do osiągania większej samodzielności w każdej dziedzinie.

Zajęcia   odbywają się  3 razy w tygodniu po 2 godz. przez 10 m-cy w 17r. (przerwa w 07 i 08.2017r.); 40 tygodni w całym roku 2017. Dla każdego uczestnika założony jest  dziennik treningowy dokumentujący jego indywidualne osiągnięcia i postępy sportowe. Osiągnięcie celów projektu udokumentowane jest  w IPD dla każdego beneficjenta.

 W ramach tego projektu  w dniach  19-26.VIII.2017 r. zostały zorganizowane 7 dniowe warsztaty sprawdzająco - motywujące.

Warsztaty sprawdzające odbyły się w Ostrów Mausz (województwo pomorskie, powiat kartuski, gmina Sulęczyno), w ośrodku rehabilitacyjno – sportowym "Mausz" posiadającym status ośrodka przygotowań paraolimpijskich.

Celem tego obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych było: propagowanie sportu wśród młodzieży, przezwyciężenie własnych słabości oraz podnoszenie własnej wartości za pomocą sukcesów sportowych, a także pomoc młodzieży niepełnosprawnej w poszukaniu dyscyplin sportowych, którymi chciałaby się zająć w przyszłości.  Program pobytu obejmował zapoznanie się z różnymi dyscyplinami sportowymi i formami rekreacji ruchowej, które są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Po przyjeździe uczestnicy zostali zakwaterowani w pokojach 2 osobowych w pełni przystosowanych do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach.

W trakcie trwania obozu uczestnicy brali udział w różnego rodzaju zajęciach sportowych na terenie ośrodka oraz wycieczkach kajakowych, zajęcia odbywały się dwa razy dziennie.  Treningi, które odbywały się w zależności od warunków pogodowych na sali gimnastycznej, boiskach wielofunkcyjnych lub na wodzie ukierunkowane były na podniesienie na wyższy poziom ogólnej sprawności fizycznej oraz motorycznej.

Copyright © 2016

Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START BYDGOSZCZ” ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, tel./fax (52) 588-08-34, tel. kom.: 696 949 500

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą w życie 25.05.2018r. Zobacz całą politykę prywatności