W dniach 16-18.III.2018 r na Pływalni „Perła” przy Zespole Szkół nr.19 im. Synów Pułku w Bydgoszczy, ul. A. Grzymały Siedleckiego 11 odbyły się

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych.

Organizatorem zawodów na zlecenie Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START„ w W-wie było Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „ Start Bydgoszcz”.

W Mistrzostwach Polski uczestniczyli – juniorzy niepełnosprawni z terenu całej Polski – ponad 120 osób, ogółem 21 ekip z całego kraju wraz kadrą narodowa juniorów.

Zawodnicy startowali w cztery grupach wiekowych

  • grupa wiekowa „A” – zawodnicy z rocznika 1995-1998 – juniorzy starsi,

  • grupa wiekowa „B” – zawodnicy z rocznika 1999-2002 – juniorzy,

  • grupa wiekowa „C” – zawodnicy z rocznika 2003 - 2005 – juniorzy młodsi,

  • grupa wiekowa „D” – zawodnicy z rocznika 2006 i młodsi

z podziałem na klasy startowe (schorzeniowe) : 14 klas startowych - od S1-S13, SB1-SB14, SM1-SM13.

Dwa dni zmagań sportowych zawodniczek i zawodników dało wiele emocji i pozwoliło na wyłonienie zwycięzców w poszczególnych klasach startowych oraz w grupach wiekowych.

Trener kadry narodowej pływaków oraz trenerzy klubowi odnotowali kilka wartościowych wyników. Cieszy duża ilość młodych – i bardzo młodych- zawodników chcących uprawiać pływanie. Rośnie nam zaplecze nowych mistrzów na następne Paraolimpiady. Dumni też jesteśmy z tego, że po latach zastoju ponownie obserwujemy dynamiczny rozwój sekcji pływania w Bydgoszczy. Nasi młodzi zawodnicy : Julia Majczyk, Anna Bełc , Julia Okoniewska, Izabela Dymel , Mikołaj Wilkowski, Paweł Cieśliński, Gabriel Szyttenholm, Mateusz Zając popłynęli w swoich konkurencjach wspaniale a ich zaangażowanie może świadczyć o tym, że jeszcze nie raz będziemy się cieszyć z ich sukcesów. I tu serdeczne podziękowania dla ich trenerów: Doroty Jordanowskiej, Bogumiły Nowakowskiej oraz Agnieszki Wiśniewskiej – to również ich duży sukces.

Swoje podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy wzięli udział w Mistrzostwach. Dziękujemy przede wszystkim zawodniczkom i zawodnikom oraz ich trenerom za udział i walkę o zwycięstwo; dziękujemy ich wspaniałym rodzicom i wszystkim im bliskim, wspierającym i kibicującym.

Dziękujemy serdecznie wspierającym dzięki którym mogliśmy zorganizować te zawody – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) , Ministerstwu Sportu i Turystyki , Urzędowi Miasta Bydgoszczy oraz sponsorowi Mistrzostw- Firmie „ EUROBAC” Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z Bydgoszczy.

Dziękujemy Zespołowi Szkół nr 19 im. Synów Pułków za pomoc w organizacji Mistrzostw Polski Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych.

Za obecność i pomoc w czasie trwania Mistrzostw dziękujemy serdecznie :

- wiceprezesowi Komitetu Paraolimpijskiego – panu Eugeniuszowi Grabowskiemu, - paniom reprezentującym Oddział PFRON w Toruniu, - wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Bydgoszczy panu Kazimierzowi Drozdowi , - pani Dyrektor Zespołu Szkół nr 19 – pani Beacie Mendry za wsparcie i pomoc, która wraz z Prezezem S.S. i R O.N. „START BYDGOSZCZ” Andrzejem Ofczyńskim otworzyła Mistrzostwa Polski.

Dziękujemy wreszcie wszystkim wolontariuszom, wspaniałej obsłudze sędziowskiej oraz obsłudze technicznej, informatycznej i biurowej Mistrzostw.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli i przyczynili się do sukcesu organizacyjnego tych Mistrzostw – i zapraszamy do Bydgoszczy na kolejne edycje Mistrzostw za rok.


Copyright © 2016

Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START BYDGOSZCZ” ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, tel./fax (52) 588-08-34, tel. kom.: 696 949 500

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą w życie 25.05.2018r. Zobacz całą politykę prywatności