S
towarzyszenie  Sportu  i  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych

START  BYDGOSZCZ”

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

ul. Gdańska  163    85-915  Bydgoszcz 

tel./fax  (52) 588-08-34    tel. kom.:    696 949  500KRS: 0000070392

 Bank   Zachodni   WBK  S.A. IV/O  Bydgoszcz      

 
Nr konta :  57  1090  1072  0000  0001 1392  4527

 

e-mail: start.bydgoszcz@vp.pl  

 

Copyright © 2016

Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START BYDGOSZCZ” ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, tel./fax (52) 588-08-34, tel. kom.: 696 949 500