S
towarzyszenie  Sportu  i  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych

START  BYDGOSZCZ”

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

ul. Gdańska  163    85-915  Bydgoszcz 

tel./fax  (52) 588-08-34    tel. kom.:    696 949  500KRS: 0000070392

Santander Bank Polska S.A.

 
Nr konta :  57  1090  1072  0000  0001 1392  4527

 

e-mail: start.bydgoszcz@vp.pl  

 

Copyright © 2016

Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START BYDGOSZCZ” ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, tel./fax (52) 588-08-34, tel. kom.: 696 949 500

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą w życie 25.05.2018r. Zobacz całą politykę prywatności